Canada Comfy Chair... geniet van het buitenleven!
Vragen? +31 (0)6-10592965 |

Privacy Policy

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de privacy- en cookiebeleid van Handelsonderneming H.J. Ortse.

 

1. Contactgegevens

Handelsonderneming H.J. Ortse
Adres Oosterbrinkweg 5
Postcode/Plaats 3774 BW Kootwijkerbroek

Tel. +31 (0) 342-443186
Mobiel +31 (0)6-10592965
E-mail info@comfychair.nl

KvK-nummer: 08120742
Btw-nummer: NL 192817085B01

 

2. Bescherming persoonsgegevens
Handelsonderneming H.J. Ortse neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens zullen daarom niet aan derden verkocht of verstrekt worden. Gegevens zullen enkel verwerkt worden voor het doel waarvoor ze benodigd zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

3. Gegevens van bezoekers
Wanneer de klant zich ingeschreven heeft voor de e-mailnieuwsbrief of een contactformulier heeft ingevuld, zal aan de klant gevraagd worden om enkele gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

 

4. Met welk doel worden de persoonsgegevens van bezoekers bewaard
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en voor het maken van advertentiedoelgroepen in Facebook.
  Handelsonderneming H.J. Ortse slaat deze gegevens op in Mailchimp en Facebook en zal de klant hier éénmalig een e-mail over sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven. 
  Wanneer de bezoeker zich heeft ingeschreven voor de e-mailnieuwsbrief en geen e-mail meer wenst te ontvangen, kan de bezoeker te allen tijde zich weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met Handelsonderneming H.J. Ortse op te nemen. Het e-mailadres zal meteen uit het bestand verwijderd worden en zal niet worden bewaard.
 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer die ingezonden worden via een contactformulier worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
  Persoonsgegevens die via de contactformulieren binnengekomen zijn worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 • IP-adres
  Het ip-adres van de bezoeker wordt bij het accepteren van het Cookiebeleid opgeslagen voor het weergeven commerciële advertenties via Google Adwords en Facebook. Meer informatie over het Cookiebeleid vindt u hier.

 

5. Gegevens van klanten
Handelsonderneming H.J. Ortse kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
5a. Het verwerken van de bestelling.
5b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
5c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Handelsonderneming H.J. Ortse denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

 

6. Gegevens voor het verwerken van de bestelling

 • Voor- en achternaam
  Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon.
 • Adres, postcode, woonplaats en land
  Voor correcte levering van de bestelling.
 • Telefoonnummer
  Voor het verstrekken van informatie op het laatste moment over de bestelling, facturatie en/of levering.
 • E-mailadres
  Bij elke bestelling ontvangt de klant van Handelsonderneming H.J. Ortse een bevestiging, informatie over de status van de bestelling en een factuur per e-mail.

 • IP-adres
  Het ip-adres van de klant wordt opgeslagen bij het plaatsen van de bestelling om misbruik bij betaling te herkennen.

 

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Handelsonderneming H.J. Ortse zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
7a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
7b. Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

 

8. Rechten

8a. Recht op inzage van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien. Handelsonderneming H.J. Ortse kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Handelsonderneming H.J. Ortse voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

8b. Recht op aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Handelsonderneming H.J. Ortse kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Handelsonderneming H.J. Ortse voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

8c. Recht op intrekken van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de verstrekte persoonsgegevens te beperken voor verwerking of te wissen. Ook heeft de klant het recht en de mogelijkheid om het overdraagbaar maken van persoonsgegevens. Handelsonderneming H.J. Ortse kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Handelsonderneming H.J. Ortse voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Handelsonderneming H.J. Ortse zal het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Verzoeken kunnen per e-mail aan ons gezonden via info@comfychair.nl

 

9. Bewaartermijn
Handelsonderneming H.J. Ortse bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Handelsonderneming H.J. Ortse verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Handelsonderneming H.J. Ortse verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

10. Beveiliging
Persoonsgegevens die worden opgeslagen in het e-mailsysteem gaan via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van e-mailabonnee’s kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vindt u hier.

De gegevens die de klant aan Handelsonderneming H.J. Ortse verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Handelsonderneming H.J. Ortse heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Handelsonderneming H.J. Ortse verwerken.

 

11. Wijzigingen
Handelsonderneming H.J. behoudt zich te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.